Programimi Neuro Linguistik

PRAKTIKANT I PROGRAMIMIT NEURO LINGUISTIK A do donit ndryshime në një nga nga këto fusha: Marrëdhëniet me të tjerët, karriera, financat, komunikimi, zhvillimi personal, kushtet si dhe ku jetoni? A do donit të njihnit mënyrat se si të jeni më të motivuar, si të realizoni më shpejt objektivat pa u stresuar? A do donit të mësonit njohuri të reja praktike, të [...]

2020-06-30T10:17:14+00:00

Si të rrisim fëmijë me besim tek vetja

A jeni prind apo kujdestar, që keni detyrën sa të bukur, por edhe aq sfiduese të edukimit të fëmijëve? A do donit që fëmija juaj ti përballonte më lehtë vështirësitë me të cilat ndeshet në ambjentin e jashtëm? A do donit që fëmija juaj të mos ketë frikën që të shpreh mendimin e vet? A do donit që fëmija [...]

2020-04-30T19:47:36+00:00

Njohja me NLP-në (Programimi Neuro Linguistik) – 29.2.2020 Tiranë

Njohja me NLP-në (Programimi Neuro Linguistik) NLP-ja, jo vetëm që ofron teknika të thjeshta, me anë të të cilave ju mund të krijoni një jetë shumë më të bukur, mund të jeni shumë më të lumtur, mund të gjeni më shumë qetësi dhe paqe, mund të vlerësoni veten më shumë dhe të jeni mue konfident, mund të përmirësoni marrëdhëniet [...]

2020-02-06T16:09:33+00:00

Njohja me NLP-në (Programimi Neuro Linguistik) – 1.3.2020 Prishtinë

Njohja me NLP-në (Programimi Neuro Linguistik) NLP-ja, jo vetëm që ofron teknika të thjeshta, me anë të të cilave ju mund të krijoni një jetë shumë më të bukur, mund të jeni shumë më të lumtur, mund të gjeni më shumë qetësi dhe paqe, mund të vlerësoni veten më shumë dhe të jeni mue konfident, mund të përmirësoni marrëdhëniet me të [...]

2020-02-06T17:05:02+00:00

Njohja me NLP-në (Programimi Neuro Linguistik) – 3.3.2020 Fier

NLP-ja, jo vetëm që ofron teknika të thjeshta, me anë të të cilave ju mund të krijoni një jetë shumë më të bukur, mund të jeni shumë më të lumtur, mund të gjeni më shumë qetësi dhe paqe, mund të vlerësoni veten më shumë dhe të jeni mue konfident, mund të përmirësoni marrëdhëniet me të tjerët si në jetën personale dhe [...]

2020-02-06T16:44:14+00:00

Përmbajtja e programit (Praktikant i NLP-së) – Mars, Prill, Maj 2020, Tiranë

Praktikant i Liçencuar i Programimit Neuro-Linguistik Tani është radha juaj! Në çdo trajnim të Programimit Neuro-Linguistik, ju njiheni me njerëz që mendojnë si ju, ju krijoni miqësi të reja. Gjatë trajnimeve të NLP-së, trajnime në grupe të tipit MASTERMIND, ku në grup nuk pranojmë më shumë se 15 pjesëmarrës, ju ndryshoni jetën tuaj. Ju mësoni metodologjinë e NLP-së, metodologji që [...]

2020-01-28T12:11:15+00:00

Përmbajtja e programit (Praktikant i NLP-së) – Mars, Prill, Qershor 2020, Prishtinë

Praktikant i Liçencuar i Programimit Neuro-Linguistik Tani është radha juaj! Në çdo trajnim të Programimit Neuro-Linguistik, ju njiheni me njerëz që mendojnë si ju, ju krijoni miqësi të reja. Gjatë trajnimeve të NLP-së, trajnime në grupe të tipit MASTERMIND, ku në grup nuk pranojmë më shumë se 15 pjesëmarrës, ju ndryshoni jetën tuaj. Ju mësoni metodologjinë e NLP-së, metodologji që [...]

2020-01-28T12:09:58+00:00