Seminar një ditor / Konfidenca dhe vetëvlerësimi

Si mund të rrisim besimin tek vetja? “Nëse kemi besim tek vetja, çdo gjë është e mundur!” Vetëbesimi është 90% e suksesit, si në fushën personale apo atë profesionale. Pavarësiht talenteve dhe aftësive që kemi, pa besimin tek vetja nuk mundemi të arrijmë aty ku dëshirojmë, por nëse i kemi të dyja, bëhemi të pandalshëm. Vetëbesimi është 90% e [...]

2019-11-04T17:30:20+00:00