Konsultime

Nuk ka rëndësi a menaxhoni një biznes të vogël, të mesëm apo jeni pronar i biznesit familjar.  Për ju që doni të rrisni shitjet, për ju që doni të përmirësoni rezultatin e fundvitit, kam përgatitur një program të veçantë, ku nuk kam përfshirë pjesët teorike të parëndësishme, por ju jap teknika dhe strategji praktike të përdorura dhe të vërtetuara nga shumë biznese të tjerë, mes tyre edhe nga ato të klasit botëror.

Kur mund ti përdorni këto njohuri?

MENJËHERË!

PËR MË TEPËR…

Çfarë thonë pjesëmarrësit e trajnimit për mua?

NEWSLETTER

Bie dakord me politikat dhe kushtet tuaja të përdorimit si dhe me Politikën e Privatësisë, sipas Rregullores së Përgjithshme të BE-së për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

A ju duhet më shumë informacion rreth programit?

A keni pyetje specifike?
Mos hezitoni të më kontaktoni.

    Duke klikuar më poshtë, ju bini dakord me politikat dhe kushtet tona të përdorimit të të dhënave tuaja personale, të dhëna të cilat përdoren vetëm për dërgimin e mesazheve elektronike, si dhe për t’ju informuar rreth të rejave nga ana jonë. Të dhënat tuaja nuk i kalohen asnjë pale të tretë. Të dhënat tuaja personale do të ruhen dhe përpunohen bazuar mbi Politikën e Privatësisë, sipas Rregullores së Përgjithshme të BE-së për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

    Jam dakord me kushtet.