A jeni prind apo kujdestar, që keni detyrën sa të bukur, por edhe aq sfiduese të edukimit të fëmijëve?
A do donit që fëmija juaj ti përballonte më lehtë vështirësitë me të cilat ndeshet në ambjentin e jashtëm?
A do donit që fëmija juaj të mos ketë frikën që të shpreh mendimin e vet?
A do donit që fëmija juaj të menaxhoj me sukses situata të ndryshme?
A do donit që fëmija juaj të jetë sa më efikas?
A do donit që fëmija juaj, me ndihmën tuaj, hap pas hapi të krijoj një konfidencë të vërtetë?
A do donit që edhe ju të kuptoni fëmijën që keni brenda vetes?
A do donit që  të përmirësonit mënyrën e komunikimit?

A nuk do ishte fantastike që fëmijët tuaj ti shikoni se si gjithë besim tek vetja të arrrijnë ato çfarë ata dëshirojnë ne jetën e tyre!
Ëndërrat tuaja për rritur, për të edukuar një fëmijë konfident, mund të bëhen një realitet i prekshëm.

Bëhuni pjesë e programit 12 mujor ONLINE!

Jo afirmime, jo ‘mendo pozitivisht’, por teknika dhe metodologji konkrete.

Ku?

Program ONLINE (ZOOM – LIVE)!

Kur fillon programi?

17 Tetor 2022, ora 20.00

Çfarë përmban ky program 12 mujor?

Për gjithë programin e plotë javë pas jave, klikoni KETU

  1. Pesëdhjetë orë ONLINE brenda grupit në Facebook + ZOOM.
  2. Materiale dhe shkrime të ndryshme që i ndajmë me ju çdo javë.
  3. Ushtrime dhe pyetësorë të ndryshëm.
  4. Përgjigje të pyetjeve tuaja gjatë gjithë kohës që jemi së bashku.
  5. Trajtim të rasteve tuaja konkrete.

Për gjithë programin e plotë javë pas jave, klikoni KETU

Në këtë program, për ju si prindër, kam përfshirë edhe dy audio, të cilat ju ndihmojnë që të gjeni qetësinë tuaj të brendshme.

Libri: Si të veproni kur keni të bëni me njerëz toksikë.

Pyetje, komente, mbështetje brenda grupit në Facebook: “Si të rrisim fëmijë me besim tek vetja”.

Vlera reale e këtij programi vjetor

Regjistrohuni tani!

Anëtarësimi mujor:

****49 EUR****

Pagesa për anëtarësimin mujor kryhet deri në datën 15 të çdo muaji!

Anëtarësimi vjetor:

****VETËM 348 EUR****

Çfarë thonë pjesëmarrësit e trajnimit për mua?