Seminar, prezantim & njohja me NLP-në, Tiranë

Me NLP-në gjeni rrugën drejt suksesit A nuk do ishte e mrekullueshme që jetën tuaj ta kthenit në mrekulli! Mjaft gjatë keni pritur duke jetuar jetën dhe ëndërrat e të tjerëve. Mjaft keni vendosur këdo dhe gjithçka para jetës suaj. Ka ardhur koha që më në fund të jetoni jetën e ëndërrave tuaja. Programet e Programimit Neuro Linguistik janë [...]

2020-08-04T10:17:47+01:00

Seminar, prezantim & njohja me NLP-në, Prishtinë

Me NLP-në gjeni rrugën drejt suksesit A nuk do ishte e mrekullueshme që jetën tuaj ta kthenit në mrekulli! Mjaft gjatë keni pritur duke jetuar jetën dhe ëndërrat e të tjerëve. Mjaft keni vendosur këdo dhe gjithçka para jetës suaj. Ka ardhur koha që më në fund të jetoni jetën e ëndërrave tuaja. Programet e Programimit Neuro Linguistik janë [...]

2020-08-04T10:19:01+01:00