FREE WEBINAR

https://event.webinarjam.com/register/24/pl1wrux7

A ke ëndërruar ndonjëherë që të kesh biznesin tënd?
A ke një ide se si mund të ishe vetë kreator i jetës tënde?
Ke dyshime rreth aftësive të tua për të realizuar idenë?
​​​​​​​Ana financiare nuk është problem, por nuk di se si të realizosh atë që dëshiron, ose nuk je i sigurt nëse do t’ja dalësh?
Nëse ke menduar ndonjëherë për këto gjëra, nëse ndodhesh para këtyre sfidave, atëhere të ftoj të bëhesh pjesë e këtij webinari, ku do flas për ”hartën” e entrepreneurshpit, duke filluar me hapat: Nga ideja deri tek suksesi.
Të investosh si entrepreneur, mund të jetë tepër riskante. Këto rreziqe minimizohen kur ke një hartë para vetes, kur ke mjete dhe metodologji të cilave mund t’ju kthehesh sa herë që mund të kesh nevojë.

​​​​​​​Pse është e rëndësishme kjo hartë dhe metodologji?
Ti mund të kesh një ide fanatstike, mund të kesh gjithë fondet e mundshme në dispozicion, por ti ndoshta nuk je gati për gjithë sfidat emocionale me të cilat ndeshet një entrepreneur gjatë udhëtimit të tij.

Gjatë këtij udhëtimi, gjithmonë janë mundësitë për dështim:
Ankthi, stresi, frika, mungesa e konfidencës, mungesa e kohës, dyshimet, të gjitha këto për një entrepreneur apo një One-Brand Man, shpesh janë arsyet kryesore që çojnë drejt dështimit.
Për më shumë se si mund të arrihet kjo balancë mentale, në mënyrë që si entrepreneur të jesh shumë më i fokusuar në punën tënde, regjistrohu në webinarin që kam përgatitur me shumë kujdes për entrepreneurshipin fillestar.