PARAPAGESE – Trajnimi ONLINE NLP

Për trajnimin – NLP, është e nevojshëm PARAPAGIMI 500 EUR MENJEHERE! 

Pagesa e plotë e trajnimit te Liçensuar NLP, është 990 EUR.